torsdag 30 april 2009

Våldtäkterna beror inte på invandrarna!

I veckan publicerades en rapport om att Sverige toppar EU:s statistik på antal våldtäkter per capita. Förstås en mycket dyster läsning.

Men där det finns problem finns det också de som söker med ljus och lykta efter syndabockar. Att peka ut en syndabock är mycket bekvämare än att faktiskt försöka lösa problemet. För det ska utan omsvep erkännas, att våldtäkter är ett mycket svårtolkat fenomen för de allra flesta. Jag vet inte varför det finns folk som våldtar. För mig är det helt oförståeligt. Kan man inte förstå dess orsaker är det inte heller lätt att förstå hur problemet kan ryckas upp med rötterna.

Därför blir det attraktivt att försöka sig på att förstå problemet. Sverigedemokraterna gör ett försök i att hänvisa till invandrares annorlunda kultur. Man menar att problemet hänger samman med invandringen från Mellanöstern och Afrika.

Men då blir frågan: hur kan man vara så säker på det? Hur vet man att det är kultur det handlar om? Enbart för att det inte går att förklara med saker som arbetslöshet och fattigdom, betyder inte detta på något sätt att en alternativ förklaringsmodell skulle vara den rätta bara för det.

Om Nisse säger att pyramiderna byggdes av utomjordingar, och han uppenbarligen har fel, betyder det inte att Kalle har rätt när han säger att den byggdes av flodhästar. Det finns en logik i det. Däremot saknas helt logiska resonemang i Sverigedemokraternas förklaringsmodell.

Man ger inget svar på varför en annorlunda kulturell uppfostran skulle resultera i våldtäkter. Man säger bara att det gör det. Koppling mellan orsak och verkan saknas helt och hållet. Mycket klent som förklaring alltså. Att inte vilja lägga fram en bättre och mer genomtänkt förklaring är i sanning verkligen ett svek mot Sveriges kvinnor.

Det enda man uppnår är en ännu större rädsla för invandrare, just denna rädsla som Sd vill exploatera för att få röster och skattepengar till sina heltidspolitiker. Ett minst sagt cyniskt sätt att profitera på kvinnors rättmätiga rädsla för att bli våldtagna.

Den andra allvarliga slutsatsen i studien är att så få förövare fälls, och att åklagare och polis inte gör sitt jobb.
30 procent av alla utpekade förövare i studien togs inte ens in på förhör och ytterst få fall av våldtäkter i nära relationer lämnar utredningsbordet.

EU-studien drar
sina egna slutsatser. Tidig sexualdebut, efterfester, hög alkoholkonsumtion, "fri sexualitet" och "rätt till ett sent nej" är vad forskarna anser ger fler våldtäkter.


Kanske ska förklaringen sökas på myndighetsnivå istället? Fall läggs ner, straffen är lindriga och våldtäkter är bara prioriterade när det handlar om ett överfall av en okänd person - vilket är ovanligt. Att hänvisa till ett slött rättsystem kanske är mer intressant än vilken hudfärg och ålder de skyldiga har? För till skillnad från de etniska förklaringarna, så är ju myndighetsutövningen någonting som faktiskt går att ändra på.

För ärligt talat, vilket är viktigast? Den kriminelles hudfärg eller huruvida den sätts dit?

knuff
, Dn, SvD, SR

onsdag 29 april 2009

Linus på arbetslinjen

Förra veckan sökte jag ett jobb, det var en plats ledig. Idag ringer jag upp och frågar om jag kan få komma på intervju.

Svaret jag fick var att det redan kommit in 450 sökande till tjänsten. Till ett industrijobb som inte kräver någon utbildning.

Jag har också sökt jobb i en butik, som sommarvikare. Jag förklarade att arbetsgivaren inte behöver betala något eftersom de får nystartssubvention. Men svaret blev ändå nej - det finns helt enkelt inga arbetsuppgifter att göra.

Därför så kan man lugnt säga att arbetslösheten inte beror på de höga lönerna. Arbetsgivare tar ju inte ens emot gratis arbetskraft, så vad skulle det då spela för roll att det blev billigare?

http://intressant.se/intressant, DN,

lördag 25 april 2009

Sd - ett missnöjesparti utan kraft

Robstens blogg visas följande förenklade bild av Rosengård, som är typisk för Sverigedemokraters känslomässiga och förenklade sätt att argumentera:

För femte natten i rad är det upplopp och oroligheter i Rosengård. Våra dagstidningar verkar denna gång inte vara på hugget. Obekräftade uppgifter gör gällande att Jägersro brandkår vägrar släcka bränder i Rosengård om det inte föreligger fara för människor. En frilansjournalist blev i natt rånad på sin filmkamera, detta när han försökte dokumentera situationen i stadsdelen Rosengård.

Rosengård står som ett monument över den immigrations och integrationspolitik våra politiker har fört och fortfarande för. Allianspartierna har nu suttit i regeringsställning i över två år och någon förbättring har inte kunnat skönjas

(ett stavfel rättat, min anmärkning)


Det är just det här som är problemet. Rosengård står som ett monument över den misslyckade integrationspolitiken. Men vem är det som målar upp bilden, och hur bra stämmer den överens med verkligheten?


Mordor?

Till att börja med är problemen i Rosengård direkt orsakade av en klumpigt utformad migrationspolitik, ett direkt resultat av hur tråkiga flyktingförläggningarna är. Familjer flyttar till en stad där det finns bättre möjligheter att få arbete, träffa andra människor och leva ett normalt liv.

Borde då inte snarare Sveriges riksdag vara monumentet över den misslyckade politiken? Problemet är inte enbart kopplat till Rosengård som ett bostadsområde, utan Rosengård är bara ett symptom på en underliggande sjukdom - en klumpigt genomtänkt migrationspolitik som de etablerade politikerna inte riktigt vågar granska på ett självkritiskt sätt eftersom frågan är så känslig.

I detta debattvakuum stiger Sd fram, som en spelare som vågar prata om problemen. Sd framgångar ska inte ses så mycket som ett resultat av deras egen briljans och problemlösningsförmåga, som att de har monopolet på att våga prata om problemet. I sig ett stort underbetyg för de övriga partierna. Men också för Sd - ett parti som saknar lösningar och egentligen saknar insikt om orsakerna.

Det är en extremt liten minoritet av ungdomarna som ägnar sig åt anlagda bränder i Rosengård, ett område där det är ont om fritidsgårdar och där många känner klen framtidstro. Trots den utsatthet och den marginalisering som präglar det svenska samhällets inställning till detta område (och andra) så sköter sig en mycket stor majoritet av ungdomarna trots den sociala och ekonomiska framtid de har - eller rättare sagt inte har.

Rosengård?

De som ägnar sig åt skadegörelsen är personer som naturligtvis är rysligt fel ute, där ska inga ursäkter göras hur ont det än är om fritidsgårdar och hur hög arbetslösheten än är. Men Sd låter denna klick av marodörer prägla ett helt kollektiv av blattar och förstärker därmed, medvetet eller omedvetet, bilden av blatten som någon ociviliserad barbar som springer runt med kniv i munnen och förstör.

Därav kommer Robstens kommentar om Rosengård som ett monument över misslyckandet - behovet av en enkel symbolik som kniper röster (och partistöd ner i Sd-topparnas fickor från skattebetalarna). Rosengård är en tickande bomb, men frågan är - varför finns krutet? Och hjälper det om man tänder på stubinen? Kan det rentav vara så att den stigmatiserande propagandan om "misslyckande" blir en bensin som förstärker ungdomarnas självbild som misslyckade blattar som inte resten av samhället vill ha? Vore det kanske inte i slutänden mer lyckat att faktiskt prata om hur dagens misslyckande kan vändas till en triumf?

En annan bild av Rosengård

För inte ens Robsten kan väl tro att de problem som finns i Rosengård idag och har funnits i många andra förortsområden i flera år skulle försvinna enkom för att man lägger om dagens migrationspolitik? En sådan politik skulle på sin höjd stoppa inflödet av nya blattar, men skulle på noll och intet sätt lösa de problem som redan finns idag i samhället hos både blattar och svennar. Nämligen en stor och dessutom växande omfördelning av resuserna från de fattiga till de rika. Ett stort grundproblem som Sd bara i måttlig omfattning är intresserade av att lösa, eftersom dess orsaker inte med enkelhet enbart kan förklaras med invandringen.

Sd må visserligen fungera som en pysventil för människors ilska över ett allt mer illa fungerande samhälle - och att allt fler i ren desperation vänder sig till Sd får man tyvärr ha en rätt stor förståelse för. Men Sd sätter allt för stor tilltro till att invandringen är roten till alla problem, vilket är en kraftigt förenklad bild av verkligheten - även om den till viss del kan ha bäring på verkligheten. Bäring i så mån att en ogenomtänkt invandringspolitik förstås skapar problem på samma sätt som en korkad utbildningspolitik eller en dum industripolitik.

Men om Sd fungerar hjälpligt som en säkerhetsventil för människors legitima missnöje, fungerar Sd lika dåligt som ett verktyg att faktiskt lösa problemen.

http://intressant.se/intressant
, DN

tisdag 21 april 2009

Fildelningen fortsätter

Till min stora glädje så kan jag nu se att fildelandet fortsätter som vanligt. EU hade haft ett förslag om att alla internetleverantörer (som Telia, Tele2, Bolina med flera) skulle filtrera all trafik och censurera bort sånt som företag inte gillar. Exempelvis skulle Hollywood eller Microsoft kunna skriva ett avtal med Telia som säger att man ska stänga av alla Teliakunder som kopierar Spindelmannenfilmer till sin granne. Det här är en utveckling som påminner om hur Google började samarbeta med kinesiska regeringen om att censurera massmordet på himmelska fridens torg.

Inte i meningen att den förbjudna informationen är politisk känslig i det här fallet, men vem vet hur lagen kan användas i händerna på fel makthavare? Vad historien lär oss är att makt korrumperar och att absolut makt ger oinskränkt korruption (titta bara på Iran). Däremot finns en stor likhet i sammanblandningen mellan maktintressen och företag som tillhandahåller internettjänster.

Och då kan man ju fråga sig: är min nedladdning hos Telia en angelägenhet för exempelvis BBC, Israeliskt ägda filmbolag eller någon annan? Rimligtvis så ska jag få ladda ner vad jag vill hos Telia så länge jag betalar räkningen. Elbolagen ställer ju knappast krav på att jag inte använder strömmen till att göra hembränt i källaren med.

Nedröstandet av telekompaketet i EU-parlamentet innebär att det även fortsättnigsvis är myndigheterna och inte företagen som ska besluta vad vi får och inte får ladda ner. I en mening är det positivt att inte företag kan gå in och korslänka till varandra på konsumenternas bekostnad. Men i en annan mening är det fortfarande oroande att myndigheterna behåller sådan kontroll över våran privata nättrafik. FRA-lagen klubbades igenom utan någon öppen debatt och utan att regeringen hade deklarerat sin hållning tydligt i valet 2006. Ändå innebär lagen att vår e-post till en vän i utlandet kan läsas.

I Frankrike har till och med presidenten genomdrivit en lag som säger att folk som laddat ner upphovsrättsskyddat material ska kunna stängas av från Internet. Det innebär att många ungdomar helt och hållet förlorar sina möjligheter att skicka e-post och läsa om vad som händer i samhället. Det är inte en lagstiftning för ett fritt folk utan för ett kontrollsamhälle där politikerna ser folket som undersåtar.

All offentlig makt i Sverige ska utgå från folket. I det här fallet verkar regeringen blanda ihop folkviljan och folkstyret med att de fått en majoritet av rösterna. Det här är ett allvarligt maktmissbruk. Man har stiftat en lag med en metod som bryter mot grundlagen. Alltså är det moraliskt legitimt att fildela.

Mandaten i Sverige är alltid till låns och de ska förvaltas ödmjukt. Politikerna är inte valda för att sitta och driva egna agendor och öka sin makt med folket som någon slags viljelös hejaklack. Nej, politikernas enda uppgift är att representera folket, och det kan de enbart göra genom att lyssna och tala om vad de tänker göra när de får makten. I fallet med FRA-lagen hade man varken talat om i förväg eller lyssnat av opinionen.

FRA- och IPRED-lagarna är inte bara tydliga exempel på hur Internet allt mer skräddarsys av starka maktintressen som beskär våran rätt till att skicka och ladda ner vad vi vill. De är också symptom på en klyfta mellan de som väljer vart fjärde år och de valda som sitter och styr mellan valen. Tack vare partipiskor så har maktdelningen mellan parlament och regering satts ur spel rätt så rejält. Partierna kontrollerar vallistorna och den riksdagsman som går emot sin regering av hänsyn till folket kan räkna kallt med att aldrig kunna sitta i riksdagen igen.

Varför? Jo därför att denna har lyssnat mer till folket än regeringen när en klyfta mellan dessa uppstod. Precis det som en folkvald person ska göra, och uppbär fet lön för dessutom.

Så här var det aldrig menat att demokratin skulle fungera. Däremot är det glädjande att de svenska representanterna- efter mycket påstötning - valde att lyssna på folket. Det ska vi vara glada för, men vi ska också komma ihåg att det snart är val. Innan förra valet uttalade sig partierna oftast rätt positivt om fildelning, men efter valet valde de stora partierna att sälja ut frågan till lobbyister från film- och musikbranschen. En röst på Piratpartiet är en röst på ett parti som inte kompromissar eftersom Pp bara driver ett fåtal frågor kring demokrati och integritet. De andra skiter i dessa frågor - men Pp kan då skita i de andra frågorna eftersom demokratin är viktigare än alla enskilda sakfrågor tillsammans.

Knuff, SvD, DN, AB

lördag 18 april 2009

Hedersförtryck angår oss alla

Internet är bra, med hjälp av Internet kan man sprida mycket uppmärksamhet kring olika samhällsproblem utan att vara beroende av trögfattade politiker och ekonomiskt styrda massmediala oligopol. Med hjälp av Internet finns möjligheten att föra debatten lika för alla, Internet är en frihet för folket och ett hot mot eliten. Det är sannerligen inte en slump att just regeringar som Kinas och Irans försöker reglera undersåtarnas tillgång till Internet.

Men det är inte bara regimer och storföretag som måste ifrågasättas via Internet, utan även gammelmodiga familjer. Detta gör Massi Fritz och Sara Mohammed här på Youtube (del 2 här). I dagens Sverige, världens modernaste land enligt Fredrik Lindström, finns det familjer där man på olika sätt försöker förtrycka olika familjemedlemmar. Det mest uppmärksammade handlar om flickor som blir utkastade från balkonger eller skjuts av släktingar, när de väljer en partner som inte har familjens godkännande. Men problemet är mer omfattande än så, det finns också ett utbrett kontrollbehov kring pojkarna som är större än vad man kanske tror.

Dels förekommer det att pojkar som har en förväntning på att giftas bort kan utsättas för samma typ av hot och i värsta fall våld som Fadime Sahindal och Pela Atroshi utsattes för. Ett exempel på det är Abbas Rezaii, mördad 2005. Men förutom krav på giftermål drabbas även homosexuella pojkar och unga män av en förväntning på att en man ska vara heterosexuell för att bevara familjens heder. En ytterligare form av hedersvåld är när familjen tvingar en av pojkarna att utöva olika former av förtryck mot sina systrar, även mot sin vilja. Det är mer komplicerat att tala om förtryck i det här fallet, eftersom pojken får en dubbel roll, både som förtryckare mot sin syster, men också som förtryckt uppifrån av föräldrar och släkt. I vissa fall tvingas även äldre män till denna typ av förtryckarroll.

En högst personlig upplevelse (som inte ska dra alla över samma kam på något sätt) är att en invandrarman som jag kände privat stolt berättade att hans son kontrollerade hans egen exfru, som minsann inbillade sig att Sverige var ett kvinnoland. Ett problem med den här typen av iakttagelser är att de bottnar i det faktum att hedersrelaterat våld och förtryck är mycket vanligare i Mellanöstern än det är i Sverige. Det kan alltså lätt tas som intäkt för rasistiska grupper som vill stämpla "die mörke" som barbariska och kollektivt efterblivna. Detta i sin tur gör att många som egentligen tycker hedersförtryck är fel håller käften, eftersom de är så otroligt skitnödiga och rädda att bli kallade rasister.

Med hedersvåldet är inte etniskt i sig. En del invandrarfamiljer utövar alls inget hedersvåld, och det har även förekommit fall där svenskar har gjort det (även om det ska sägas att det inte är särskilt vanligt). Hedersvåld handlar om en form av klantänkande, som i sin tur bygger upp sina värderingar på klara och tydliga könsroller - en könssegregering som är så bekväm för svenskar att lägga på invandrare när den egentligen finns även bland många svenskar själva fast i en annan form.

Jag säger inte att svenska pappor brukar hysta ut dottern från balkongen ifall hon har blivit av med oskulden. Att blunda för den överrepresentation som faktiskt finns bland invandrare och totalt blåneka till vad alla ändå vet, skulle bara gynna Sverigedemokraterna eller andra rasistiska krafter som säger att man inte får debattera problemet. Men jag anser att man måste skåda bortom den svartvita bilden av svenskar som upplysta och invandrare som dunkla till både sinne och hudfärg.

Det finns tyvärr en utbredd uppfattning bland svenska män om att kvinnor som är sexuellt offensiva stämplas som horor. En svensk kompis sa en gång att en tjej i gymnasiet var en hora. Varför då? frågade jag.
"Jo, för hon går runt och säger hej till alla möjliga killar och flörtar som fan..."

En typisk sammanfattning av hora-och-madonnakomplexet kan sammanfattas som följande. En man anser sig som en hingst ju fler kvinnor som han sätter på. Men när en kvinna säger ja till hans sexuella inviter så är hon en hora. En man går alltså runt och vill ha sex från kvinnor, men sen när han får det, så betraktar han det som något negativt (för kvinnans del).

Jag har haft nöjet att debattera invandrings- och integrationsfrågor mycket på Flashback, där många ungdomar sitter. Till min stora förvåning så var det många av de som gapade om "svenskhet" som ansåg att svenska kvinnor var horor för att de låg med invandrare. De ansåg att kvinnans stolthet minskade genom sexuell aktivitet med "fel" människor. I princip samma typ av tänkande som finns hos vissa invandrarmän som dessa "ungsvenskar" ser som främmande element i det svenska samhället. Det är både tragiskt och komiskt på samma gång, men mest av allt tragiskt. Öppenheten kring sex i Sverige är unik, och är det något som är svenskt som man ska slå vakt om så är det detta.

Istället för att kämpa för att invandrarkvinnor skulle få samma friheter som svenska kvinnor, ville dessa "nationella" tvinga på svenska kvinnor samma kyskhetsnormer som förtrycker många invandrarkvinnor. Många debattörer såg det som något negativt med att få konkurrens på köttmarknaden av män från Mellanöstern, istället för att se möjligheten i att utsätta svenska kvinnor för likadan konkurrens från invandrarkvinnor.

Visst, på ett sätt kan jag förstå hur en del svenska heterosexuella män reagerar inför konkurrensen. Många män från Mellanöstern är stiliga, charmiga och skämtsamma. Det vet jag själv eftersom jag själv haft flera kompisar med sån bakgrund (mest från Iran och Pakistan). Att vara heterosexuell borde rimligen innebära att man i någon slags mening ser det som ett hot på köttmarknaden (men jag spekulerar bara nu eftersom jag inte är hetero själv). Problemet är, återigen, inte att invandrarmän kan träffa svenska kvinnor. Detta är ju egentligen bara någonting positivt, jag skulle hellre vilja att min syster träffade en vettig invandrare än ett svenskt white trash som är allmänt störd. Jag tycker man ska se kärlek och sex som en sak mellan två individer, inte två raser.

Som kuriosa kan jag nämna att jag jobbade på en kvinnlig arbetsplats, där vi hade två invandrartjejer. En svensk tjej som också jobbade där störde sig enormt på "svartskallarna", och när jag frågade varför var hennes svar: "de snackar så mycket skit tror jag". Med betoning på tror, märk väl, för något vetande var det aldrig frågan om.

Problemet är att det istället är svårt för svenska heterosexuella män att träffa invandrarkvinnor (och vice versa), och det är vad man borde ta uti med istället för att racka ner på svenska kvinnor för att de vill umgås med en man de gillar oavsett hans hudfärg. Här känner jag också en viss misstänksamhet emot svenska feminister. De har i flera år kämpat för sina egna rättigheter och möjligheter till både särbeskattning och inkvotering i styrelser. Men deras invandrade medsystrars behov har de helt enkelt blundat för. Kanske beror det på en enorm konflikträdsla och skitnödigheten inför att någon ska dra fram rasiststämpeln. Ja hu vad farligt att någon annan inte gillar vad du säger, va? Kanske beror det på att den snedvridna köttmarknaden gör deras sexliv bättre - på bekostnad av svenska män och invandrarkvinnor. Varför ska Lotta, 43 år och chef på Socialförvaltningen, bry sig om Aishas familj som bestämmer över hennes sexualitet så länge Lotta själv får mörk stock? Men jag tror inte främst det är där man ska söka förklaringarna, utan det här är ett klassrelaterat problem.

De svenska, vita feministerna bor i helt andra stadsdelar än invandrarkvinnorna, de jobbar på kontor till skillnad från invandrarkvinnor som oftast är hemmafruar eller städar och tar hand om gamla och sjuka för en mager lön. Visst, Sara Mohammed och Massi Fritz är två välutbildade invandrarfeminister som tar tag i problemet, men de är ganska unika för svensk feminism. Svensk feminism har handlat om svenska kvinnors frigörelse, och inte sällan har det varit en rörelse som dominerats av priviligerade kvinnor. Jag säger inte härmed att feminismen helt skulle sakna legitimitet för det. Feminister bedrev förr i tiden en högst konkret kamp för fattiga kvinnors förbättrade villkor, men idag tycker jag att feminismen mest handlar om att få toppjobb på grund av sitt kön, inte om att slippa bli förtryckt inom skityrken just på grund av sitt kön.

Emellertid bör inte hedersförtrycket ses som en kvinnofråga, eller en fråga om köttmarknaden, utan en fråga om var och ens rätt till frihet oberoende av familjens idiotiska nycker. Barns, mäns och kvinnors frihet är en långt mycket viktigare sak att stå upp för än några senildementa och gråtmilda vanföreställningar om att familjen skulle vara helig. Familjen är inte helig, den är inte heligare än en fotbollsklubb. Så länge man trivs så kan man umgås, men om någon i klubben jävlas och ska leka tyrann så är det en skitklubb om ingen säger stopp.

Praktisk fråga:
Om man vill engagera sig emot hedersförtryck här i Malmö, vart vänder man sig då?
Någon som vet?

http://intressant.se/intressant

Rättssystemet jagar ungdomar men daltar med pedofiler

I en artikel från Aftonbladet får en vanlig läsare komma till tals, och säger något som är så bra att det tål att upprepas:

– Helt otroligt hårt straff. Helt sjukt att de straffas enormt mycket hårdare än våldtäktsmän och pedofiler! Känns inte som att brottet står i proportion till straffet, skriver signaturen Pelleban.


Det här ett tydligt tecken på korrupta tendenser inom rättssystemet, en domarkår som inte lyssnar till det folk som de är utsedda att företräde i rätten. Det finns något som heter rättskänsla, alltså känsla för vad som är rätt och fel. Men det verkar tingsrätten helt sakna i många fall.

Pedofiler som mördar barn behandlas mildare än barnvänliga pirater på nätet. Rättssystemet har inget med verklig rättvisa att göra.

Vem minns inte alla pedofiler som fick mycket mildare straff än vad vi tyckte att de förtjänade? De som ligger bakom the Pirate bay får betala 30 miljoner kronor, men Anders Eklund behövde inte pynta ens en miljon trots att han var en djävulsk brottsling som både hade mördat och våldtagit ett litet barn! Är detta rättvisa?!?

Vem minns inte alla sjuka scenarion med domare som frågat våldtagna flickor om hur de var klädda i samband med våldtäkten? Vilken relevans har det i ett modernt samhälle? Ingen alls, i ett modernt samhälle ska en kvinna för fan kunna springa omkring naken utan att behöva vara rädd för att bli våldtagen. Tyvärr är vi inte där än, det är jag medveten om, men egentligen är det ett fullt rimligt krav. Detta är tyvärr inte domstolarnas uppfattning.

Inte heller är det domstolarnas uppfattning att man ska få dela med sig av det som man har laddat ner, trots att det bara är fler och fler ungdomar som använder detta tekniska medium för att dryga ut sina små inkomster.

Här ser vi en tydlig konflikt mellan det moderna och det föråldrade, en kamp mellan det nya som är på väg upp och det gamla som desperat försöker behålla en ordning som sedan länge har sprungit dem förbi. Däremot skulle jag inte säga att det är en generationsfråga - man kan vara ung i sinnet även om man är gammal till klockan. Det är inte bara ungdomar som laddar ner utan även allt fler medelålders och till med pensionärer använder det här som ett billigt sätt att få underhållning på. Men det vill alltså ett gäng gammelmodiga tråkmånsar sätta stopp för.

Nej, det är dags att kasta ut de unkna makthavare som tror sig ha rätt enbart i egenskap av att de är makthavare. I en demokrati är alltid mandatet till låns, det gäller inte bara politiker utan även domare. Domarna har ett ansvar på sig att döma på ett sätt som folket tycker är rättvist, annars kommer folk tappa respekten för lagen även på andra områden. Särskilt när samma domare ger milda eller inga straff åt pedofiler och våldtäktsmän.

Nu får det vara nog med föråldrade värderingar, in med moderna värderingar istället! Upphovsrätten skapades för 300 år sedan när Gutenberg tryckte bibeln. Den lagen har både samlat damm och mossa, och för länge sedan passerat sitt bäst-föredatum. Nu är det nya tider!!!

Stora och mäktiga, men dåligt anpassade till den tid som kom. Dinsosaurierna dog ut, och det kommer den digitala äganderätten också att göra.

http://intressant.se/intressant

Andra bloggare om piratdomen:
Opassande, Rick Falkvinge, Jonas Morian

Vänstern borde ta ställning för fildelning

Tron på kollektiva lösningar har varit en av de saker som skiljer vänstern från höger. Och fildelning är en typisk kollektiv lösning på problemet med begränsade resurser. Genom att fildela med varandra så slipper vi gå till en butik och köpa våran musik och våra datorspel. På så sätt sparar vi pengar, själv brukar jag i min tur ge lite till uteliggarna. Man kan säga att fildelning är en form av aktiv omfördelningspolitik. Fildelning innebär att vi gemensamt underkänner kapitalisternas rätt till något som någon redan har köpt av dem. Men - fildelning handlar inte bara om det.

Haha, den här gillar jag! Men fildelning innebär faktiskt inte en enpartistat. Så fortsätt du fildela. ;-)

Att avskaffa patent handlar om att få utvecklingen att gå framåt. Istället för att ett företag ska få ensamrätt på att tillverka och forska fram förbättringar så ska alla få hjälpas åt. Att använda tekniken i människans tjänst är en klart progressiv ståndpunkt, och även här borde vänstern ta klar ställning för fildelning.

Sist men inte minst så skördar patenten liv i svälthärdar. Tack vare dyra patent så höjs priset på mediciner som annars skulle kunna säljas mycket billigare till sjukhus i fattiga länder. Förbudet mot fri information gör att AIDS sprids och att människor dör. Något som i sin tur leder till att fattiga människor skaffar ännu fler barn för att de ska få en "pension" ifall de tror att några av barnen ska dö. Fildelning och fri information skulle alltså stoppa befolkningsexplosionen i tredje världen.

För när människor inte är rädda för att barnen ska dö och lämna dem försörjningslösa på ålderns höst så skaffar de inte barn i lika stor utsträckning.

Fildelning är solidaritet, kollektivism, omfördelning och en stark tro på möjligheten att utrota fattigdomen genom att bekämpa de som gör sig själva rika på den. Vänstern borde ta ställning för fri fildelning och fri information - vilket redan flera vänsterregeringar i världen gjort.

http://intressant.se/intressant

fredag 17 april 2009

Ett beställningsverk från Hollywood

Idag föll domen mot the Pirate bay, en dom som innebär att det blir olagligt att hyra ut sin dator. För det var vad Per E Samuelsson blev fälld för - trots att han inte ens visste vad som försiggick på hans uthyrda dator. Även presstalesmannen Peter Sunde som företrätt the Parate bay blir fälld för så kallad medhjälp, hans brott var att han sa vad han tyckte om piratkopiering (!).

Ett kortare referat av domen ges på SvD av de åtalades försvarsadvokater.

Domens motivering var att Samuelsson ansågs skyldig för att det hade förekommit fildelning på hans datorer som han hade hyrt ut. Men är det ett brott att någon använder dina redskap för at begå ett brott (som egentligen inte borde vara ett brott, ska återkomma till det).

Vi kan ta ett exempel med en person som äger ett hus, där några hyresgäster sitter och tillverkar en giftgas som de tänker förgifta hela staden med. Är det de som tillverkar giftgasen som ska betraktas som brottslingar, eller är det den som äger huset?

Vad låter rimligt? Inte kan jag se hur markägaren är den skyldige i det här fallet. på något sätt.

Men låt oss gå mer mot verkligheten, för det som har pågått på den här datorn är knappast tillverkning av några domedagsvapen, det här handlar om att folk har gett bort saker till varandra. Hela den här domen är alltså fullt jämförbar med att en markägare blir anmäld och fälld av Walt Disney för att några barn har ritat kort med påskkycklingar. I ett samhälle där den privata äganderätten kränker folket så är det lagen som utgör själva brottet, inte de som begår vad som (sjukt nog) klassas som ett brott.

Ska polisen jaga barn som ritar påskkort ifall Disney tar patent på dem också?

För hur kan det vara ett brott att ge bort en bild till sin vän, att dela med sig av en låt som man har hört eller att sitta och spela dataspel tillsammans?

Det är tydligt att det inte är rättvisa som styr det här domstolsutlåtandet, utan precis det motsatta. Det här är inte en folkets dom över förbrytare, det är en förbrytarnas dom mot ett helt folk!

Lagar har stiftats för att göra solidariteten kriminell. Giriga bolagsdirektörer med enorma vinstmotiv jagar fattiga ungdomar som försöker roa sig på ett billigt sätt. Bolagen försöker att äga något som inte kan ägas, för att kunna tjäna pengar på det. Vi har redan sett hur olika företag tar betalt för kranvattnet i vissa svenska städer, är det den utvecklingen vi vill ha? Är det det vi har bett om? Nu har mediakapitalisterna gått ännu ett steg framåt, med politikernas goda minne, och försökt lägga ett monopol på saker som inte ens tillhör dem.

Försvarsadvokaten ger sin analys av sammanblandningen mellan regeringen och företagen:

Han tror att rätten har påverkats av det starka trycket från upphovsrättsindustrin att fälla de åtalade. Inte medvetet, men på ett omedvetet plan.

– För mig är det självklart att de har tagit intryck av den lobbyverksamhet som makten, etablissemanget och kapitalet bedrivit på ett väldigt intensivt sätt. Det är ett uttryck för att när makten talar så lyssnar samhället, och det har vi sett tidigare, säger Samuelson och kallar domen "för en dom mot tekniken".Vad är nästa steg? Ska vi snart få se ett företag som privatiserar luften som vi andas också? Ja, det beror mycket på dig och mig. Ett första steg till att stoppa denna utveckling är att rösta på Piratpartiet i EU-valet i sommar. De sittande politikerna har visat att de är mer intresserade av att lyssna till Hollywood än sitt eget folk. I en demokrati är alltid mandatet till låns - när det missbrukas så ska det dras tillbaka av folket.

Sverige har varit en bastion av frihet för hela världens fildelare. Några av eldsjälarna bakom the Pirate bay har nu tvingats i exil från Bodströmssamhället, Myndighetssverige när det är som värst. Vilket Sverige är det vi ska visa upp för våra bröder och systrar i resten av världen? Ett fegt och hunsat folk som rättar sig efter fåtalets dårskap, eller ett modigt och demokratiskt folk som inspirerar till frihetskamp i världen om?

Som sagt, det är val i sommar och Du kan påverka!

http://intressant.se/intressant

Länkar till tidningsartiklar från DN, SvD, Ex, AB, Metro