torsdag 16 juli 2009

2010 kan vara sista chansen att mota tillbaka Sd

Mycket pekar idag på att Sverigedemokraterna (Sd) kommer in i riksdagen nästa år, trenden är att Sd har fördubblat sitt stöd i varje riksdagsval (förutom 1998, då partiet ändå ökade). Med några få undantag har de övriga partiernas strategi för att bemöta Sd varit att inte ta debatten med dem. Vi menar att det är fel väg att gå.

Detta gör vi inte för att vi tror att en debatt emot Sd i sig skulle lösa alla de problem som de profiterar på i valen, och som de dessutom själva förstärker genom sin propaganda. Då tänker vi främst på segregation och främlingsfientlighet. Däremot tror vi att Sd görs en tjänst genom att inte ställas mot väggen i en debatt. Även en person med måttlig intelligens inser nog att en pamflett som kritiserar Sd av många uppfattas som en partsinlaga från ett annat parti som räds att förlora väljare. Det är först när Sd på samma villkor ställs mot andra partier som deras otillräckliga analysgrunder kan skärskådas.

Sd är ett parti som hyser en överdriven tilltro till vad som kan lösas genom minskad invandring till Sverige. Både sänkta skatter och höjda bidrag utlovas, om bara invandringen minskar. Trots detta hävdar man från Sd:s sida, med en dåres envishet, att invandringens totala kostnader mörkats. Hur kan man lova så mycket besparingar på grund av något man själv säger sig sakna tillräcklig kunskap om?

Vi som sett Sd inifrån vet att det inte är ett parti som organisatoriskt och resursmässigt inte har mycket att komma med. Tyvärr är det en kunskap som vi inte delar med de många som bara sett Sd utifrån. Till denna skräckblandade fascination över det växande Sd kan det finnas en del förklaringar.

En förklaring är förstås att de flesta politiker vet om att det finns en rad problem kopplat till invandrings- och integrationspolitiken i Sverige. Att inse behovet av att ta ner SD på jorden för att de profiterar på problemen, innebär ett indirekt erkännande att riksdagspartierna faktiskt har misslyckats rejält själva med att hantera problemen. Politiken är tyvärr inte full av sådana erkännanden, men det behövs eftersom det är denna insikt som lockar över väljare till Sd.

Att vi vill ha en debatt om problemen innebär inte att vi vill skuldbelägga invandrare kollektivt för att problemen har uppstått. Vi påstår heller inte att invandringspolitiken är roten till allt ont. Dock vågar vi påstå att en illa genomtänkt invandringspolitik, i kombination med andra illa genomtänkta politikområden, har gett upphov till vissa betydande problem.

Två konkreta områden är arbetslösheten och bostadsbristen. Den massarbetslöshet som präglar EU innebär enorma påfrestningar på trygghetssystemen, står det på Skånska dagbladets ledarsida 14 juli. Arbetslösheten är förstås i mångt och mycket ett resultat av den omfattande industridöd som sköljt över Sverige under flera decennier. Omvandlingen till postmodernt tjänstesamhälle har gjort att framför allt många lågutbildade satts på bar backe. Utslagningen börjar tidigt: Inte mindre än 11% av eleverna i nian underkänns och utestängs från gymnasieskolan.Arbetslösheten kan också tillskrivas ett illa kalibrerat utbildningssystem som utbildar för många genuspedagoger och journalister, men för få undersköterskor och betongarbetare. Men det bör heller inte förnekas att invandringen till Sverige under dessa betingelser faktiskt gjort att fler ska slåss om jobben samtidigt som de blir färre i relation till antalet personer i yrkesverksam ålder. Antalet jobb i en modern välfärdsstat är de facto begränsat, annars skulle inte så många gå arbetslösa: Någon perfekt konkurrens styrd av utbuds-efterfrågekurvan är inte möjlig om vi ska bevara socialförsäkringar, kollektivavtal, anställningsskydd och annat.Den disharmoniska arbetsmarknaden samt en allmän trend av inflyttning till storstäderna leder sedan till kronisk bostadsbrist i många kommuner. Det faktum att det råder bostadsbrist har förstås med omfattningen av bostadsbyggandet att göra. På samma sätt spelar här även invandringen roll, självklart påverkas bostadsbristen av att fler människor flyttar in i Sverige och ska bo här.Att erkänna dessa negativa effekter av invandringen är inte att dela Sverigedemokraternas ideologi. Men det är ett nödvändigt erkännande, att deras kritik faktiskt är berättigad. Det vore bakvänt att ge Sd monopol på kritiken mot de missförhållanden som invandringen åtminstone delvis är en orsak till. Det är problemen som gör att Sd vinner stöd bland allt fler missnöjda arbetare, inte de rasistiska strömningar som de ju själva gör allt för att inte erkänna existera i partiet.

Sedan är det förstås en öppen fråga hur man vill hantera problemen, om det ska ske genom en aktiv näringspolitik, sänkta skatter och någon form av offensiv bostadspolitik. Eller om man ska minska invandringen. Kanske både och. Vi tar inte här ställning till vilket alternativ som de etablerade partierna bör välja. Men vi menar att om inte invandringen av nya människor också kan ske parallellt med fler nya jobb och nya bostäder, så kommer misären att tillta och därmed också stödet för ett parti som lyfter fram invandringen som ett problem. Även ovan citerade ledare i liberala Skånska dagbladet erkänner att om den pågående krisen fortsätter i flera år så breder massfattigdom ut sig och i spåren på det social och politisk oro. Nyckeln till att stoppa Sd:s tillväxt på lång sikt måste alltså vara att bekämpa de problem vars grogrund partiets existens bygger på.

Men nu är det bara ett år kvar till valet, och de problemen vi tagit upp här kan inte förväntas lösas inom en så kort tid att de påverkar valresultatet. Enda chansen på kort sikt att hålla Sd stången är att störa deras dans på rosor mot riksdagen, är att dränka dem i motargument från pålästa motståndare. De människor som röstar på Sd är missnöjda med en rad saker i samhället, där Sd saknar svar på de allra flesta. De andra partierna borde här faktiskt kunna kosta på sig en hel del gott självförtroende i debatter om industrin, transportnätet och alla möjliga frågor som spelar stor roll och där Sd skulle framstå som det fantasilösa enfrågeparti det idag är.

Vi ser heller inga problem att tala om det positiva med invandringen; att visa båda sidor av myntet är betydligt bättre än att försöka låtsas om som att inget negativt finns. Men om de etablerade partierna ska ha någon som helst trovärdighet inför de som i allt högre utsträckning röstar på Sd, så måste de sluta skylla på varandra och erkänna att problemen har ökat oavsett om regeringen varit röd eller blå.

Första steget till tillfrisknande är sjukdomsinsikt. Sen måste förstås ett alternativ presenteras för hur problemen ska lösas. Det receptet kommer se olika ut beroende på varje partis agenda. De etablerade partierna måste dock visa att de tar missnöjet på allvar, och inte avfärdar sina potentiella väljare som enbart obildade rasister.

Tommy Funebo, fd partisekretare Sd
Leo Sundberg, fd programledare i Radio Sd, Stockholm

En kortare version av debattartikeln är med i Folkbladet som ges ut i Norrköping. Även BLT i Blekingen har en nerbantad version här att läsa.

Även Funebo har lagt ut artikeln på sin blogg.


Rättelse:

Tommy Funebo innehade titeln partiorganisatör under åren 2001-2003 vilket var en ledande ställning enligt Wikipedias artikelsida. Invändningar mot huruvida denna post är fullt jämförbar med partisekreterarposten har inkommit från Jimmy Windeskogs sida. Funebo skriver på sin egen blogg följande:

Fram till RÅ 2003 hette partisekreteraren i SD partiorganisatör. Vid de stadgeändringar som antogs då slogs partiorganisatör ihop med den gamla benämningen partisekreterare, som var en underordnad post i det gamla SD, med uppgift att ordna lokal för PS-mötena samt kost och logi för PS-ledamöterna i samband med dessa. Protokollen sköttes dock av olika personer, ofta Torbjörn Kastell.
[...]
När vi vid konstituerande PS-mötet 2001 utsåg Windeskog till posten insåg vi naturligtvis de praktiska begränsningarna, men såg det hela som en ren pappersprodukt. Det som motsvarade partisekreterare i etablerade partier var ju ändå partiorganisatören.


Själv var jag inte med i partiet på den tiden, men jag tror fortfarande på Funebos version. Formalian är nu i alla fall tillrättalagd.

17 kommentarer:

 1. Talande att Tommy Funebo tycker att han måste ljuga om att han skulle ha varit "partisekreterare" i SD. Varför skrev han inte "Partiledare" istället? Det är ju lika sant det....

  Men det säger väl lite om artikelns oseriösa riktning antar jag.

  SvaraRadera
 2. Gnäll, gnäll, gnäll.

  Artikeln publicerades i Folkbladet: http://www.folkbladet.se/opinion/kronikor/artikel.aspx?articleid=4939130

  SvaraRadera
 3. Tycker du att det är jobbit att du ständigt avslöjas som en lögnare Tommy? Då kanske du skall överväga att sluta ljuga?

  Å andra sidan skulle du ju då framstå som den tragiska och avundsjuka person du är.

  SvaraRadera
 4. Förutom att Funebos ställning som partiorganisatör (synonymt med partisekreterare i andra partier) finns bevisad på Wikipedia, kan man här också läsa följande:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Tommy_Funebo

  "Funebo stämde 2009 sverigedemokraten Dragan Klaric, Helsingborg, för förtal, och Helsingborgs tingsrätt förpliktade den 21 april 2009 Klaric att betala skadestånd till Funebo."


  Förtalskampanjerna mot Tommy Funebo efter hans avhopp har fått helt sjukliga proportioner. Exakt vad det är som Funebo har gjort för att dra på sig all denna ilska vet jag inte, och inte heller är jag intresserad.

  Jag kan bara konstatera att ingen verkar ha något att invända emot själva innehållet i artikeln, vilket på ett sätt är synd eftersom detta är vad jag anser vara mer angeläget att diskutera.

  Hur ska städer som Malmö och Södertälje hantera en fortsättning på den utveckling som har varit de senaste åren? Hur kan vi hjälpa människor som flyr undan krig, eller har vi nått vägs ände rent fysiskt att kunna inkvartera dessa? Och framför allt: vad ska vi göra åt alla jobb som försvinner varje vecka?

  SvaraRadera
 5. Partiorganisatörsposten i SD (som i realiteten avvecklades 2001) har inte haft något gemensamt med partisekreterarposten. Det minns givetvis Tommy och det måste vara därför han känner att han måste ljuga och grovt överdriva den lilla betydelse han hade för SD en stund.

  Du måste ha ett väldigt behov av politiska bekantskaper Leo om du känner att du måste dras till mytomaner.

  SvaraRadera
 6. Den "högsta" posten Tommy haft i SD var under de några veckor han fick pröva som kanslichef innan han fick sparken av en helt enig styrelse på ett möte i Stockholm.

  SvaraRadera
 7. Sedan Leo, Funebo hoppade inte av frivilligt. Han lämnade SD först när han förstod att han mycket snart skulle uteslutas för sin partiskadliga verksamhet. Först då "upptäckte" han att han var Socialdemokrat, samma parti som han tidigare velat förbjuda i svensk politik.

  SvaraRadera
 8. Windeskog:
  Har du något otalt med Funebo kanske du ska gå in och ta den diskussionen på hans egen blogg? Jag känner inte F. personligen utan skrev den här artikeln tillsammans med honom för att vi varit offentliga personer som försvarat Sd tidigare. Vi känner ett särskilt ansvar att erkänna att vi gjorde ett mindre klokt val, dessa insikter vill vi delge de som nu kanske funderar på att rösta Sd på valdagen 2010.

  Om de sen ändå gör det är det deras val, men vi har åtminstone varnat de - en röst på Sd är en röst på organiserad rasism i en glättig förpackning.

  SvaraRadera
 9. Jag har inget otalt med Tommy, men givetvis säger jag å andra till när han sonika ljuger. I detta sätter han också mig i ett dåligt dager då han påstår att han själv skulle varit "partisekreterare" och alltså han utfört arbetsuppgifter som helt andra människor utförde. Att påtala detta på Funebos blogg är givetvis omöjligt då han bannar de flesta som avslöjar några av Tommys mest kränkande lögner om SD.

  Sedan blir ju din person vesäntligt i detta också då du väljer att sammankoppla din egen person med lögnare, mytomaner och tjuvar. Det måste väl även du inse Leo?

  Så, vad denna dåligt skrivna artikel presenterar är inget mer än personlig avundsjuka. Och det är inget nytt, utan det var känt sedan tidigare.

  Politiskt sett har vare sig du eller Tommy tillfört något vad jag eller andra nationalister känner till.

  SvaraRadera
 10. Tycker du att jag och Tommy Funebo är två avundsjuka personer som inget har att tillföra så är det din åsikt, och den har du all rätt i världen att ha.

  Att anklaga Tommy Funebo för att vara både tjuv och mytoman däremot är förtal, och kan innebära böter. Det är också ett mycket grovt personangrepp och jag har egentligen goda skäl att plocka bort din sista kommentar från min blogg.

  Men kan du inkomma med bevis inom 48 timmar så låter jag bli.

  SvaraRadera
 11. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 12. Leo att han ljuger om att han skulle varit partisekreterare är ju klart bevisat (se wikipedia, SD:s hemsidor och SD:s styrelseprotokoll), lika så är det (bland annat i Expo-boken "SD Från Insidan") bevisat att han stulit saker från SD:s partikansli.

  Att bevisa detta tog alltså inte 48 timmar utan snarare 48 sekunder.

  SvaraRadera
 13. Ok formellt var Funebo partiorganisatör, får lägga in en rättelse om detta då.

  Han förklarar på sin egen blogg att det är samma sak med ett annat namn, men eftersom jag inte var med på den tiden kan jag inte veta vem som har rätt. Högt upp satt han i alla fall.

  Boken från Expo ska jag låna och läsa igenom, tills vidare får ditt inlägg vara kvar. Står där inget om stölder kommer ditt inlägg att raderas.

  SvaraRadera
 14. Men detta är mycket mer än en formell post (och varför skulle SD ha en partisekreterare om arbetsuppgifterna för denna sekreterare låg på en annan titel?). Vad Funebo försöker gjöra är att överdriva det ansvar och uppgifter han haft och vilket arbete han verkligen utfört. Det handlar alltså om en person som inte har några betänkligheter att ljuga i sådana ärenden, vilket bör få dig att ställa frågan om du verkligen vill bli ihopkopplad med en sådan.

  Funebo satt förvisso i partistyrelsen och hade en annan titel än en vanlig ledamot. Men som jag förklarat så avvecklades partiorganisatörsposten i realiteten 2001 då Tor Paulsson avsattes, jag och andra som satt i SD:s partistyrelse dessa år vet inte riktigt vad det är för avsvarsområden som Funebo menar att han skulle haft.

  Istället vill han som sagt överdriva sig egen betydelse. Dels för hans stora ego givetvis men också för att en sådan tämlighen meningslös artikel som ni satte ihop knappast skulle ha publicerats om den undertecknats "Tommy S. Funebo, tidigare medlem i SD men utsparkad för 5 år sedan".

  För att få bli publicerad förstår Funebo att han måste ljuga om sina egna arbetsinsatser och försöka ta äran för andras arbete. Det gör has tvångsljugande minst dubbelt så allvarligt, det borde du också inse.

  Det var väl också en av anledningarna till att han inte fick bli medlem i vare sig SPI eller Piratpartiet.

  SvaraRadera
 15. Att upprepa Funebos lögner på området får ju bara ditt redan trasade omdöme att se ännu sämre ut. Men du kanske ser en poäng i det med, vad vet jag.

  SvaraRadera
 16. Windeskog:
  Jag har lagt in en rättelse, kan du inte bara släppa det här nu?

  SvaraRadera
 17. Vi behöver vi inte älta det mer här, sanningen finns ju i mina kommentarer. Men om du tror att denna sörja med Tommys lögner inte påverkar din politiska trovärdighet så är du givetvis naiv.

  SvaraRadera

Jag tror på yttrandefrihet, men det finns två undantag:
Massutskick
Riktigt grova personangrepp