torsdag 30 april 2009

Våldtäkterna beror inte på invandrarna!

I veckan publicerades en rapport om att Sverige toppar EU:s statistik på antal våldtäkter per capita. Förstås en mycket dyster läsning.

Men där det finns problem finns det också de som söker med ljus och lykta efter syndabockar. Att peka ut en syndabock är mycket bekvämare än att faktiskt försöka lösa problemet. För det ska utan omsvep erkännas, att våldtäkter är ett mycket svårtolkat fenomen för de allra flesta. Jag vet inte varför det finns folk som våldtar. För mig är det helt oförståeligt. Kan man inte förstå dess orsaker är det inte heller lätt att förstå hur problemet kan ryckas upp med rötterna.

Därför blir det attraktivt att försöka sig på att förstå problemet. Sverigedemokraterna gör ett försök i att hänvisa till invandrares annorlunda kultur. Man menar att problemet hänger samman med invandringen från Mellanöstern och Afrika.

Men då blir frågan: hur kan man vara så säker på det? Hur vet man att det är kultur det handlar om? Enbart för att det inte går att förklara med saker som arbetslöshet och fattigdom, betyder inte detta på något sätt att en alternativ förklaringsmodell skulle vara den rätta bara för det.

Om Nisse säger att pyramiderna byggdes av utomjordingar, och han uppenbarligen har fel, betyder det inte att Kalle har rätt när han säger att den byggdes av flodhästar. Det finns en logik i det. Däremot saknas helt logiska resonemang i Sverigedemokraternas förklaringsmodell.

Man ger inget svar på varför en annorlunda kulturell uppfostran skulle resultera i våldtäkter. Man säger bara att det gör det. Koppling mellan orsak och verkan saknas helt och hållet. Mycket klent som förklaring alltså. Att inte vilja lägga fram en bättre och mer genomtänkt förklaring är i sanning verkligen ett svek mot Sveriges kvinnor.

Det enda man uppnår är en ännu större rädsla för invandrare, just denna rädsla som Sd vill exploatera för att få röster och skattepengar till sina heltidspolitiker. Ett minst sagt cyniskt sätt att profitera på kvinnors rättmätiga rädsla för att bli våldtagna.

Den andra allvarliga slutsatsen i studien är att så få förövare fälls, och att åklagare och polis inte gör sitt jobb.
30 procent av alla utpekade förövare i studien togs inte ens in på förhör och ytterst få fall av våldtäkter i nära relationer lämnar utredningsbordet.

EU-studien drar
sina egna slutsatser. Tidig sexualdebut, efterfester, hög alkoholkonsumtion, "fri sexualitet" och "rätt till ett sent nej" är vad forskarna anser ger fler våldtäkter.


Kanske ska förklaringen sökas på myndighetsnivå istället? Fall läggs ner, straffen är lindriga och våldtäkter är bara prioriterade när det handlar om ett överfall av en okänd person - vilket är ovanligt. Att hänvisa till ett slött rättsystem kanske är mer intressant än vilken hudfärg och ålder de skyldiga har? För till skillnad från de etniska förklaringarna, så är ju myndighetsutövningen någonting som faktiskt går att ändra på.

För ärligt talat, vilket är viktigast? Den kriminelles hudfärg eller huruvida den sätts dit?

knuff
, Dn, SvD, SR

4 kommentarer:

 1. det här kanske kan hjälpa dig förstå hur det ligger till.

  Ur rapporten voldtekt i oslo 2007

  “Statsborgerskap og landbakgrunn: Majoriteten av ofrene i de anmeldte voldtektene i 2007
  hadde norsk statsborgerskap (84,7 %). De fleste har også norsk landbakgrunn. For
  anmeldelsene i 2007 gjaldt dette 73,0 % av ofrene. Majoriteten av gjerningsmennene har norsk
  statsborgerskap (60,3 %). Personer med en annen landbakgrunn(alltså invadrarbakgrund) enn norsk blir stadig mer
  overrepresentert blant gjerningspersonene i de anmeldte voldtektene, sett i forhold til
  befolkningssammensetningen i Oslo. I 2007 hadde 72,8 % av gjerningsmennene en annen
  landbakgrunn enn norsk.”

  http://www.politi.no/pls/idesk/docs/f2051920309/voldtektioslo2007.pdf

  Alltså flest norska tjejer(med norsk bakgrund) 73%, blir våldtagna av 72,8% som inte är norskar(utlänningar eller med utlänsk bakgrund).

  det kan inte visas tydligare än så här.
  ser du inte det sammanhanget så tror ja ingen någonsin kommer ta vad du skriver på allvar.

  SvaraRadera
 2. Johan,

  Jag tror inte Leo förnekar siffrorna. Det som han ifrågasätter är tesen att invandrare begår våldtäkter därför att det ligger i deras "kultur". Särskilt när den teorin inte ens förmås pekat ut vad i kulturen som skulle sporra våldtäkter.

  Gruppen invandrare är ju inte en homogen folkgrupp ens en gång. Det blir en väldigt amatörmässig analys när man drar Irakisk och Somalisk kultur över samma kam.

  SvaraRadera
 3. och här är en debatt i norsk TV

  (klicka på "Affe")

  SvaraRadera
 4. Altså jag tror omskärelse leder till sånt här.
  Hade invandrargrabbarna sluppit könsomskärelser vilket alla i våra förorter blir drabbade av då skulle det sexuella våldet minska drastiskt!
  Enkelt recept:
  - Stoppa barnomskärelse vilket förvrider & minskar mannens känslighet.
  Omskärelse skapar våldtäktsmän, så e d bara!
  Ni som legaliserat omskärelse uppmuntrar för fan våldtäkter!

  SvaraRadera

Jag tror på yttrandefrihet, men det finns två undantag:
Massutskick
Riktigt grova personangrepp